O nas

Głównym celem Pro-Eco Group jest wdrożenie  rozwiązań najbardziej aktualnych i przyjaznych środowisku w formie inwestycji "pod klucz" na polski rynek energetyki odnawialnej. Razem z naszymi europejskimi partnerami, rozwijamy sektor OZE w naszym kraju poprzez sieć lokalnych źródeł energii. Odpowiadamy za całość procesu inwestycyjnego, uwzględniając również dostarczanie funduszy. Nasza współpraca z międzynarodowymi koncernami energetycznymi i grupami inwestycyjnymi powiązanymi z energetyką odnawialną dostarcza naszym klientom profesjonalne usługi na najwyższym poziomie w całym procesie inwestycyjnym.

Nasza decyzja o podjęciu działalności w sektorze energetyki odnawialnej uwarunkowana była bardzo korzystną prognozą rynkową. W oparciu o dyrektywy unijne, procentowy udział energetyki odnawialnej w Polsce ma wzrosnąć o 15% w roku 2020. Również w związku z polskimi regulacjami, przedsiębiorstwa sprzedające energię końcowym odbiorcom zobowiązane są do zakupu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł na poziomie 10,9% jej całkowitego zużycia. Oznacza to, że produkcja energii z odnawialnych źródeł w naszym kraju musi osiągać roczny wskaźnik wzrostu o 30%. Tak wysoki standard jest osiągalny dzięki sprzyjającym regulacjom prawnym, które mówią o zniesieniu limitów administracyjnych na energię odnawialną. Oznacza to że obecne problemy z potencjalnymi inwestorami chcącymi budować farmy wiatrowe lub słoneczne, takie jak np. niesprecyzowane wymagania, będą praktycznie wyeliminowane. Odniesie to tym samym skutek w postaci łatwiejszego przeprowadzania całości procesu inwestycyjnego. Pro Eco Group jest w pełni świadoma ciągłego zapotrzebowania na inwestycje w tym sektorze i jest przygotowana na sprostanie tym wysokim oczekiwaniom.

W związku z naszą współpracą z najbardziej wiarygodnymi partnerami biznesowymi, prowadzimy kompleksową, wysoce profesjonalną platformę organizacyjno-finansową. Wraz z naszą bardzo rozwiniętą siecią kontaktów, wszystkie nasze przedsięwzięcia podejmowane będą we współpracy ze światowej klasy producentami maszynerii i wyposażenia, jak również z integratorami technologicznymi. Tak poważani partnerzy gwarantują perfekcyjne wykonanie naszych projektów inwestycyjnych pod kątem ich jakości, terminów i funduszy.

Chcielibyśmy, aby nasze działania przyniosły wymierne korzyści zarówno dla społeczeństwa jak i inwestorów, jak również by miały wkład w samodzielność energetyczną naszego kraju i poprawę jego naturalnego środowiska.